Ние от Образователен център  „Европа - Е” имаме дългогодишна практика в  провеждането на качествена двугодишна подготовка

по БЕЛ и МАТ, включваща материала за  5ти, 6ти и 7ми клас. 

 

Български език, Българска литература и Математика са основни предмети при обучението на нашите деца в държавното училище. Задълбоченото им изучаване и усвояване е база за надграждане на знание и култура , задължителни за днешните високи изисквания към младите хора.

Изборът на добро учебно заведение след 7ми клас  е изключително важен  за получаване на качествено средно образование.

 

Необходимо е да се обърне специално внимание на подготовката за външно оценяване по тези предмети след 7ми клас , на изискванията и критериите за изпитите, обявени от  МОН.

 

Занятията в Образователен  център „Европа - Е” се  провеждат в събота ,  извън учебната седмица  по 2 учебни часа за 6ти  и 3 учебни часа на предмет за 7ми  клас.

 

В часовете предвидени за подготовка се  прави входящ тест по БЕЛ и МАТ , тестове върху изучавания материал в момента и пробен изпит за учениците от 7ми клас с рецензия от съответния преподавател.

 

Родителите получават информационни листи с резултатите на направените тестове, оценка на представените домашни работи и препоръка за бъдеща работа.

 

Нашите преподаватели са с високи изисквания към своите ученици. Те разработват и следват програми,  които покриват изучавания материал по тези предмети в държавните училища и следят всяка промяна на МОН.

 

Допълнителната подготовка по БЕЛ и МАТ за 6ти и 7ми клас помага за по - добро  и трайно усвояване на учебния материал.

 

Занятията  за 7ми клас са с начало  17 септември 2022г. и продължават до изпитите по БЕЛ и МАТ през месец юни.

 

Занятията  за 6ти клас започват на  1 октомври 2022г. и  продължават до средата  на месец юни 2023г.